Evangelická fara Horní Čermná

Toleranční, dřevěná, fara byla postavena v letech 1787-1789, za faráře (1783-1788) Samuela Szücse a jeho nástupce (1789-1792) Štěpána Szeremleye (?-1792). Brzy, po roce 1810, ji vystřídala kamenná stavba, za faráře (1807-1811) Jiřího Opočenského (1781-1842).

Současná budova se stavěla v letech 1892-1894, za faráře (1887-1905) Jindřicha Viléma Molnára (1858 Lysá - 1913 Libčice). V roce 1948, s nástupem faráře (1948-1987) Jiřího Cardy byla přestavěna na sborový dům. V letech 1997-1998 proběhla radikální přestavba. Byla změněna dispozice budovy s farním bytem v patře, v přízemí je sborový sál a zázemí pro potřeby sboru; při nástupu faráře (1998-2024) Jakuba Kellera (*1971). Následně byla vybudována i půdní přestavba.