Evangelický kostel Hradec Králové

Členové reformované kazatelské stanice, patřící k evangelickému sboru h.v. v Černilově, se rozhodli vybudovat v Hradci Králové evangelický kostel podle návrhu architekta Oldřicha Lisky, za veliké podpory a úsilí černilovského faráře (1860-1915) Justa Szalatnaye (1834-1915). Secesní kostel s asymetricky umístěnou věží byl slavnostně otevřen 7. července 1912 posledním českým superintendentem h.v. (1910-1918) Čeńkem Duškem.

Je zde velký prostor se zdobnými secesními prvky a další místnosti, určené pro sborovou práci. V roce 1942, za faráře (1940-1982) Jana Amose Pellara (1905-1982), zakoupil sbor nové varhany. Součástí stavby je i byt pro kazatele. Celá budova kromě drobných oprav a úprav interiéru slouží sboru od doby svého vzniku dodnes. Kostel obklopuje zahrada s pěknými vzrostlými stromy. Celý objekt je památkově chráněný.