Evangelický kostel Moraveč

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor se v Moravči ustavil v roce 1783. Koncem roku 1783 přišel do Moravče z tehdejších Uher první toleranční kazatel Jan Szalatnay (1758-1827). Hned 29. února 1784 vykonal v Moravči č. 4 ve stodole poprvé bohoslužby už česky a působil na této ´kazatelské štaci´ až do smrti.  Během roku 1785 byla pod hřbitovem založeným roku 1784 postavena jednoduchá obdélníková toleranční modlitebna s vchodem od hřbitova, slavnostně otevřená 4. listopadu 1785. 

V roce 1876, za třetího moravečského faráře (1874-1908) Josefa Toula (1845-1908), byla v ose delší spodní stěny přistavěna čtyřboká novogotická věž a pod ni byl přemístěn vchod do kostela. Toleranční dispozice (kazatelna na delší straně a kolem ní lavice ze tří stran) zůstala však zachována.

Zajímavost

Na rozhraní tisíciletí sbor vybudoval nedaleko Moravče sborový rybník Valkounov s tábořištěm.