Evangelický kostel a.v. Nový Bor

Evangelický sbor a.v. vznikl v Novém Boru, tehdejší Heidě, roku 1873, v důsledku německého přestupového hnutí, jako filiální luterského sboru ve vzdálené Habřině na Litoměřicku. V roce 1906 se ustavil farní sbor, od roku 1919 v rámci Německé evangelické církve (DEK) a spolu s ní po roce 1945 zanikl.

Evangelický kostel  byl postaven v letech 1901-1902 na nároží dnešních ulic Masarykovy a Husovy, slavnostně byl otevřen 8. září 1902. Podélná budova s pravoúhlou zúženou apsidou měla v průčelí čtyřbokou věž, v rozích se čtyřmi věžičkami (nápodobou věží na mnoha gotických kostelech -  sr kostely sv. Ducha v Telči, sv. Petra a Pavla v Čáslavi, P. Marie v Chrudimi). Po roce 1945, v užívání Církve československé (husitské), stavba postupně chátrala. V roce 1982 vyhořela a v únoru 1983 byla zbourána. Na pozemcích stojí dnes panelový dům.