Evangelický hřbitov Růžová u Děčína

Evangelický hřbitov v Růžové byl založen po Protestantském patentu pro kazatelskou stanici luterského (a.v.) sboru v Habřině. Slavnostně byl otevřen 16. května 1862 jihovýchodně od obce na severozápadním svahu Kovářova vrchu. Od evangelického kostela, který byl postaven roku 1864, vede k zarostlému hřbitovu, zbavenému před časem náletových křovin, cesta vzrostlou alejí.

Hřbitov, parcela 1275/2, je majetkem evangelického sboru ČCE v Děčíně, kam oblast Růžové připadla po zániku Německé evangelické církve po roce 1945.