Kostel sv. Michala Praha Jircháře

Po roce 1115 zde byl postaven kostel v románském slohu. Současná, původně gotická, stavba s věží, lichoběžníkovou apsidou a asymetrickou klenbou vznikla roku 1369. V roce 1387 byla přistavěna severní loď, před rokem 1402 jižní loď a východní kaple. Od husitství, po roce 1415 až do roku 1621, byl kostel utrakvistický (evangelický). Při rekonstrukci v roce 1511 byly zaklenuty lodě.

Po požáru v roce 1717 byl barokizován. Za josefinských reforem byl roku 1787 zrušen, ale již od roku 1791 patří německy mluvícímu evangelickému luterskému (a.v.) sboru. V letech 1914-1915 byl kostel regotizován. Německému sboru v rámci Německé evangelické církve (DEK) sloužil do roku 1945. Nato patří slovenské Evanjelické cirkvi a.v., od roku 1994 Evangelické církvi a.v. v ČR.

Zajímavost

V letech 1784-1791 měl pražský německy mluvící evangelický luterský (a.v.) sbor sídlo spolu s českým evangelickým sborem v Truhlářské ulici.