Evangelický kostel Prosetín

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor vznikl v Prosetíně v roce 1782, kdy také 10. června začala stavba tolerančního kostela, který byl již 26. října 1782 za účasti Michala Blažka (1753-1827) slavnostně otevřen. Roku 1784 byla postavena fara, za prvního tolerančního faráře (1782-1786) Samuela Szallaye (1751-1816, Růžďka).

Roku 1847, za faráře (1827-1856) Josefa Švandy (?, Nosislav-1856), byl kostel opraven a rozšířen. V roce 1897 získal čtyřbokou novorenesanční věž s novým vchodem, ale byla zachována toleranční dispozice interiéru. O něco dříve, v letech 1892-1893, byla postavena také budova současné fary, za faráře (1892-1905) Josefa Musila (1862-1905). Roku 2000 prošel interier kostela rekonstrukcí