Evangelický kostel Pardubice

Od Tolerančního patentu 1781 patřili evangelíci v Pardubicích a okolí k evangelickému reformovanému  (h.v.) sboru v Dvakačovicích. Roku 1890 se ustavila kazatelská stanice, která si v roce 1897 postavila kostel, na rohu ulic Hronovické a Sladkovského. Slavnostně byl otevřen 29.června 1897 superintendentem J.E.Szalatnayem. K 1. lednu 1903 vznikl filiální sbor h.v. Samostatným sborem, již v rámci Českobratrské církve evangelické, se Pardubice staly v roce 1921. Stálé zázemí fary a sborového sálu získal sbor postupně až v padesátých letech, a to budovu v ulici Sladkovského 638, kde byl kromě bytu faráře upraven v roce 1955 sborový sál se zázemím.