Evangelický hřbitov s kaplí Zvěstovice

Po Tolerančním patentu se v oblasti Vilémova a nedalekých Zvěstovic přihlásili evangelíci jak k reformované (h.v.) církvi, tak k církvi luterské (a.v.). Luterští byli připojeni ke sboru a.v. v Opatovicích, reformovaní ke sboru h.v. v Močovicích. V letech 1862-1863, v návaznosti na Císařský patent, však společně postavili kapli obklopenou hřbitovem. Slavnostně kapli otevíral 23. března 1863 opatovický luterský farář a tehdy superintendent církve a.v. v Čechách Prokop Heřman Kryštůfek společně s močovickým reformovaným farářem Pavlem Nešporem, který kázal. Každoročně se v ní konaly bohoslužby obou církví. Podle domluvy bývala ročně čtyři shromáždění luterská a čtyři reformovaná. Od roku 1881 patří k evangelickému sboru vzniklému ve Vilémově.

Kaple byla v roce 1914 opravována, hned roku 1916 byla značně poškozena úderem blesku. V roce 1917 byl přikoupen pozemek a rozšířen hřbitov. Kaple byla opět používána od 29. června 1918.

Zajímavost

V období 1863-1918 byl při reformovaných bohoslužbách oltářní obraz ´Nanebevstoupení Páně´ podle dohody s luterskou církví zakrýván.