Pomník Jana Amose Komenského Přerov

Pomník Jana Amose Komenského byl pořízen roku 1874 spolkem učitelů, jako nejstarší Komenského socha u nás, jistě první na Moravě. Roku 1891 byla socha přemístěna z Horního náměstí na klidnější současné místo u tehdejší budovy gymnazia. Pomník, na kterém vedle učitele stojí malý žáček s globem u nohou, je umístěn v malém parčíku před přerovským evangelickým kostelem, který zde byl ovšem postaven teprve roku 1908.

Na podstavci je nápis: ´J. Amosu Komenskému vděčný národ. Péčí Ústředního spolku moravských učitelů MDCCCLXXIV ´.

Zajímavost

Komenský v Přerově studoval v letech 1605-1608, bratrská škola stála nedaleko odtud na břehu Bečvy. Po návratu ze zahraničních studií na zdejší škole sám učil (1614-1618).