Evangelický kostel Libkovice pod Řípem

Na základě Tolerančního patentu vznikl zde na Podřipsku nejprve roku 1782 evangelický luterský (a.v.) sbor ve Ctiněvsi. Z nespokojenosti s luterskou podobou bohoslužeb vytvořila část členů evangelický reformovaný sbor v Ledčicích. Zbývající členové přenesli sídlo sboru do Krabčic, kde byla v letech 1784-1792 postavena toleranční modlitebna. Používali ji současně oba krabčické evangelické sbory, neboť část členů opět i v Krabčicích vytvořila sbor reformované (h.v.) církve. V roce 1855 bylo sídlo luterského sboru přeloženo do nedalekých Libkovic.

Základní kámen evangelického kostela v Libkovicích byl položen v roce 1852 a kostel byl slavnostně otevřen 4.listopadu 1855 současně s libkovickou evangelickou farou i hřbitovem, všechno za krabčicko-libkovického faráře (1831-1868) Václava Beneše (?-1868). Kostel je novoklasicistní budova se čtyřbokou průčelní věží, která byla kupodivu postavena ještě před Císařským patentem z roku 1861.