Evangelická modlitebna Bohutice

Kazatelská stanice evangelického reformovaného (h.v.) sboru v Miroslavi byla založena roku 1897, za faráře (1896-1904) Františka Pokory (1870-1947). Po pozdějších peripetiích byla práce kazatelské stanice, již v ČCE, obnovena po postavení modlitebny v roce 1936.

Základní kámen pro bohutickou modlitebnu byl položen koncem dubna 1935 a již 29. června 1935, za faráře (1932-1938) Jaroslava Sochora (1903-1951), byla prostá budova modlitebny slavnostně otevřena.