Evangelická fara Jihlava

Budova evangelické fary, dnes na křižovatce Vrchlického a Dvořákovy ulice, byla postavena pro německý sbor evangelické luterské (a.v.) církve. Slavnostně byla otevřena 29.října 1911.

V Jihlavě vznikl v roce 1877 při hnutí ´Los von Rom´ spojený sbor evangelické luterské (a.v.) církve Znaim-Iglau (Znojmo-Jihlava), v rámci Brněnského seniorátu a.v. Od roku 1896 působil jako filiální sbor. Zanikl spolu s celou Německou evangelickou církví (DEK) po roce 1945.

V roce 1929 vznikl v Jihlavě sbor Českobratrské církve evangelické, který po roce 1945 převzal faru i kostel po sboru DEK.