Náhrobek Čeňka Duška

Náhrobek rodáka ze Semtěše Čeňka Duška (1843-1918) na evangelickém hřbitově v Kolíně. Po studiích v Těšíně, Vídni a Edinburgu se stal prvním farářem (1869-1918) právě ustaveného (10. května 1869) evangelického h.v. sboru v Kolíně. V letech 1910-1918 byl posledním superintendentem reformované (h.v.) církve v Čechách. Zemřel krátce po vzniku samostatné republiky (23. listopadu), před ustavením sjednocené evangelické církve (17.-18. prosince 1918).

Zajímavost

Čeněk Dušek byl ordinován k činnosti kazatele 6. července 1969 při slavnostním otevření evangelického kostela v Čáslavi.