Evangelický kostel Velim

Toleranční kostel evangelického reformovaného (h.v.) sboru, založeného roku 1783 za prvního kazatele (1783-1785) Štěpána Szeremlyho, byl postaven roku 1784. Současný novorenesanční kostel je z roku 1854, byl vybudován za faráře (1847-1858) Jana Rumla (1817-1880). Ze dvou stran obklopuje kostel evangelický hřbitov. Na rozhraní tisíciletí byl jak interiér tak exteriér kostela renovován.

Zároveň s tolerančním kostelem byly postaveny také v roce 1784 škola a v roce 1785 fara. Novou školní budovu sbor postavil v roce 1866 z druhé strany kostela. S dnešní novogoticlou budovou fary si toleranční fara a škola vlastně vyměnily místo. Současná budova fary pochází z roku 1872, byla stavěna za faráře (1857-1910) a superintendenta h.v. (1889-1910) Justa Emanuela Szalatnaye (1834-1910). Hřbitov byl založen roku 1821, za faráře (1800-1829) Mikuláše Toronaye (1757-1829).

Škola byla zrušena roku 1913 a budova nato sloužila jako sborový dům, od roku 1927 se síní Komenského. Když musel sbor v roce 1959 vynuceně předat budovu bývalé školy obci, byla současně zřízena v přízemí fary nově Husova síň.