Milník času Jakoubka ze Stříbra Stříbro

Milník času věnovaný stříbrskému rodákovi Jakoubkovi ze Stříbra, nejvýznamnějšímu teologovi husitské reformace, stojí ve Stříbře na skalním ostrohu za nádhernou renesanční mostní věží nad řekou Mží. Milník času odhalili v listopadu 2010 senátor Miroslav Nenutil a starosta města Stříbra Bohuslav Červený. Autorem milníku je akademický malíř Jaroslav Šindelář.

Jakoubek ze Stříbra byl bezpochyby nejvýznamnějším teologem husitské reformace. Mistr Jakoubek se stal prvním propagátorem svátosti oltářní pod obojí způsobou, tj. přijímání krve Kristovy pod způsobou vína i pro laiky. To pak převzaly pozdější reformační církve. Byl věrným přítelem M. Jana Husa. Hus svého přítele v dopise nabádal (parafráze): "Milý Kubo, nespěchej s tou novotou…" Vidíme zde velmi důvěrné oslovení charakterizující přátelství těchto dvou mužů. Po smrti Jana Husa je vnímán jako autorita ve věroučných záležitostech pro pražany i tábory a během husitské revoluce byl protivníkem Jana Želivského. Jakoubek byl představitelem umírněného pražského křídla a mohli bychom tedy říci dnešní terminologií, že zastával "středovou pozici" mezi (ultra)levicovým táborským radikalismem a pravicovými konzervativci.

Zlatá cesta:  Jedinečně zachovanou trasu Zlaté cesty vyznačují Milníky času. Kromě vyznačení trasy je informativní a estetická hodnota milníků znásobena zařazením kamenosochařsky ztvárněných motivů odkazujících mj. na události a osobnosti, jež byly v minulosti s cestou a okolní krajinou spjaté a které výrazně ovlivnily Tachovsko. Jedná se o metr vysoké pískovcové kvádry. Daná prezentace historických zajímavostí nenásilnou formou podporuje rozvoj znalostí multikulturních regionálních dějin, podněcuje k zamyšlení a poskytuje osobní inspiraci. V současnosti stojí milníků času již 19. Více o projektu na http://www.terratachovia.cz/

Zajímavost

V google maps hledejte Kamenný most s mostní branou (druhý v republice po Karlově mostě) a 100m od něj milník najdete na rohu Plzeňské a Sokolské ul.