Evangelický hřbitov Opolany

Vznik a podobu hřbitova inicioval první opolanský evangelický farář h.v. (1887-1898) Ladislav B. Fikejz (1862-1898), neboť nestačil hřbitov v Sánech. Sám tam však byl ještě po své předčasné smrti pohřben.

Evangelický hřbitov v Opolanech byl otevřen až roku 1899, již za faráře (1898-1910) Františka Šustra (1868-1933). Vzorem pro uspořádání a vzhled celého hřbitova, inspirovaným farářem Fikejzem, je hřbitov Jednoty bratrské (Unitas fratrum) v Ochranově (Herrnhutu) v Horní Lužici. Vzhled hřbitova v Ochranově zobrazuje poslední snímek.

Jednotná podoba náhrobků opolanského hřbitova je mezi našimi, a nejen evangelickými hřbitovy, unikátní. Víceméně je po celou dobu existence hřbitova dodržována, třebaže náhrobky vznikající cca od 70. let 20. století nalevo od vstupu na hřbitov, mají trochu pozměněnou podobu. Nenarušují však jednoduchý a jednotný vzhled celého hřbitova.

Je zde pohřben třetí z opolanských farářů Vladimír Martínek (1886-1958), který v Opolanech působil v letech 1911-1956.