Husův kámen Svatý Jan pod Skalou

Husův balvan, stojící v areálu římskokatolického poutního místa (působišti nejstaršího českého světce sv. Ivana Poustevníka, s někdejším benediktýnským klášterem), je údajným dílem studentů římskokatolického gymnázia, kteří ho postavili svým učitelům navzdory. Nese datum Husova výročí upálení a rok 1919.

Před sto lety, i přes významný posun v hodnocení Husovy osoby, přerůstající od doby národního obrození v očích českých vlastenců až téměř v kult, byl Jan Hus stále oficiální římskokatolickou církví a jejími hodnostáři považován za jednoho z nejhorších kacířů vůbec. Potvrzuje to i tzv. Marmaggiho aféra související s účastí nejvyššího ústavního činitele, prezidenta T. G. Masaryka, na oficiálních oslavách státního svátku v roce 1925.