Evangelický hřbitov Libenice

Pozemek pro zřízení hřbitova v těsné blízkosti kostela získal evangelický reformovaný (h.v.) sbor v Libenicích hned v roce svého vzniku 1827, za faráře (1827-1830) Karla Fleischera (1801-1886). Ohrazen zdí byl však až roku 1846, za faráře (1834-1882) Jana Šantrůčka (1807-1884). V roce 1930, za faráře (1905-1931) Jana Pípala, byl hřbitov rozšířen a v roce 1946 byla na hřbitově postavena márnice.

Na hřbitově mají náhrobek farář a senior  evangelické církve h.v. ve Stříteži (1872-1920) Gustav Jelínek (1838-1931), rodák z Růžďky na Valašsku a zdejší farář Jan Pípal (1862-1931). Patrně také další z libenických farářů (1834-1882) Jan Šantrůček st., který zemřel v Libenicích 20. září 1884 v 77 letech.

Zároveň tu je pohřben v rodinné hrobce Josef Procházka (?-1910), první kurátor (1884/1891-1910) evangelického reformovaného sboru v Kutné Hoře, kde vznikl vydělením z libenického sboru v roce 1884 nejprve filiální a roku 1891 samostatný farní sbor.