Zřícenina hradu Sion

Zříceninu tvoří pozůstatky gotického hradu, který si v letech 1426-1427 nad zákrutem řeky Vrchlice vybudoval jako soukromé sídlo husitský hejtman Jan Roháč z Dubé (cca 1374-1437). Po prohrané bitvě u Lipan (1434) se Sion stal posledním útočištěm poražených husitských radikálů, kteří se odmítali podvolit králi a císaři Zikmundovi Lucemburskému. Po čtyřměsíčním obléhání, nejspíš nepříliš intenzivním, byl hrad dobyt a pobořen 6. září 1437. Roháč a jeho spolubojovníci byli zajati a odvezeni do Prahy, kde je čekala poprava. Jana Roháče popravili za městskými hradbami v místě dnešního parku Parukářka na tříposchoďové šibenici.

Hrad už nikdy nebyl obnoven, do dnešních časů se z něj proto dochovaly jen zbytky obytných budov a hradeb, včetně polokruhové dělové bašty, a různé další prvky opevnění - především valy a náspy. V hradní skále nad řekou Vrchlicí se nachází Roháčův reliéf od (?) J. Vávry z roku 1937, osazený sem při 500. výročí vypálení Siona.

Zajímavost

Poslední místo odporu husitských radikálů v roce 1437. Název hradu odkazuje na lokalitu v Jeruzalémě, kde stával Hospodinův chrám.