Památník Jana Augusty Džbánov

Památník odkazuje na událost z 25. dubna roku 1548, kdy byl v lesích nad Džbánovem táhnoucích se směrem k Ústí nad Orlicí zajat tehdejší biskup Jednoty bratrské Jan Augusta (1500-1572) - v reakci na spolupráci také bratrských šlechticů, členů Jednoty, s protestantskými stavy v Německu během tzv. Šmalkaldské války v roce 1547 a na porážku evangelické, protestantské strany.

Památník byl postaven přičiněním evangelického sboru ve Džbánově k 500. výročí založení Jednoty bratrské (1457), za faráře Jana Amose Pavlince (1912-1986). Slavnostně byl odhalen v neděli 16. září 1956 biskupem ochranovské Jednoty bratrské Karlem Reichelem (1895-1970).