´Evangelická modlitebna´ Zásmuky

Teprve roku 1938 se v Zásmukách ustavila, dlouholetým působením velimského evangelického faráře (1907-1946) Jaroslava Řepy (1879-1947) a pečeckého (1919-1945) Jana Vladimíra Šebesty (1878-1962) v rámci přestupového hnutí, kazatelská stanice evangelického sboru v Libenicích zahrnující evangelíky ze širokého okolí.

Roku 1938 byla zakoupena již po dvacet let nepoužívaná synagoga. Budova ze 60. let 19. století byla opravena, dostavěna vížka s emblémem kalicha; ve fasádě severní zdi zachovány desky Desatera. Modlitebnu slavnostně otevíral Kamil Nagy (1873 Bošín - 26. září 1939) jako jedno z mála svých vystoupení ve funkci synodního seniora po volbě 7. června 1939.

Od roku 1948 filiální a od roku 1956 farní sbor měl kazatelskou stanici Uhlířské Janovice, která byla roku 1984 připojena ke sboru ve Zruči nad Sázavou. Od roku 1993 se i Zásmuky stávají kazatelskou stanicí sboru v Kolíně. Roku 2012 je budova prodána do soukromých rukou. Lavice i desky Desatera byly převezeny do kolínské synagogy.