´Sbor Jednoty bratrské´ Litomyšl

V Litomyšli byl silný bratrský sbor již v roce 1489. Jednotu bratrskou podporovali majitelé města Kostkové z Postupic. Duchovním správcem sboru byl v letech 1495-1532 B. Vavřinec Krasonický (1460-1532).

Roku 1502 získala Jednota darem dům na ´dolním městě´, kde vznikl - podle tradice na dnešním pozemku Jiráskova 11 -  bratrský Sbor a nedaleko i bratrský dům. Při požáru města v roce 1546 bratrské budovy shořely, včetně knihovny a archivu. Rok na to, po Šmalkaldské válce 1547, připadla Litomyšl královské komoře. Na stopadesát členů Jednoty se vystěhovalo do Polska. Biskup Jan Augusta (1500-1572), který byl od roku 1533 správcem sboru, se skrýval v okolí, poblíž Džbánova byl chycen a šestnáct let vězněn.

Roku 1567 se stal majitelem města katolík Vratislav z Perštejna, který využil toho, že právě byla ´vymazána ze zemských desk´ kompaktáta a už tehdy v Litomyšli postupoval podle pravidla ´Cuius regio, eius religio´. Po roce 1620 Jednota bratrská z města mizí nadobro.

Zajímavost

Litomyšl je s Mladou Boleslaví druhým střediskem Jednoty bratrské v Čechách, vedle moravských center v Přerově a Ivančicích.