Žižkův dub Podhradí

Mimořádně starý a památkově chráněný zástupce druhu dub letní roste na okraji obce Podhradí, asi 300 m jihovýchodně od zříceniny středověkého hradu Lichnice v Železných horách. Navzdory jménu nemá s Janem Žižkou z Trocnova a Kalicha vůbec žádnou přímou spojitost. Byl prostě na počest tohoto nejslavnějšího husitského hejtmana a geniálního českého vojevůdce jen pojmenován.

Husité Lichnici obléhali dvakrát, ale ani v jednom případě se jejich výpravy Žižka prokazatelně neúčastnil. Poprvé šlo o husity z pražského městského svazu na jaře 1421 (a když se posádka obléhatelům vzdala, hrad dostal hejtman Hynek Krušina, který od té doby užíval predikát "z Lichtenburka", což je totéž jako "z Lichnice"). Druhé obléhání sirotky zažil hrad v letech 1428-1429.

Dub měl být dle legendárního podání vysazen u původní hradní brány už v roce 1250, tj. ve stejné době, kdy byl samotný hrad založen šlechtici z rodu Ronovců. Jeho opravdové stáří dendrologové odhadují na 600-800 let, legenda tedy může být i pravdivá (potvrdit by se ovšem dala snad jedině po pokácení podle letokruhů).

V průběhu jeho života v něm vznikla dutina, strom zažil požáry a také různě odborné sanační zásahy. Dnes je jeho dutina zastřešená a vejde se do ní až sedm dospělých. Obvod kmene (přes 9 m) řadí tento dub do pětice nejmohutnějších dubů dle obvodu kmene v celé ČR. Tento Žižkův dub se stal dokonce i motivem jedné české poštovní známky.

Autorem snímku z roku 2016 je Petr1888. Historickou fotografii z období kolem roku 1900 pořídil Jan Vilím.

Zajímavost

Žižka na Lichnici osobně vůbec nikdy nebyl.