Náhrobek Václava a Bedřicha Hrozných

Tento původní náhrobek rodiny Hrozných je od roku 1977, po zrušení místního evangelického hřbitova, umístěn v areálu evangelického sboru v Lysé nad Labem. Václav Hrozný (1845-1896) byl zdejším evangelickým reformovaným farářem od roku 1876 do své předčasné smrti v roce 1896. Jeho synem, který se na zdejší evangelické faře narodil, byl profesor Bedřich Hrozný (1879-1952), rozluštitel starověkého chetitského jazyka, zaznamenávaného klínovým písmem.

Ostatky z hrobu rodiny Hrozných na zaniklém evangelickém hřbitově byly přeneseny na městský hřbitov, kde byl ve střední části pořízen nový náhrobek.

Zajímavost

Pamětní deska Bedřicha Hrozného na evangelické faře a pamětní kámen, připomínající první rozluštěnou větu indoevropské chetitštiny.