Pomník Jana Husa Chrudim

Husův pomník umístěný na Školním náměstí vytvořil v roce 1928 sochař Josef Mařatka. Představuje jedno z jeho nejlepších děl. Architektonická úprava, kterou provedl Josef Gočár, byla časem nahrazena současným stavem prostranství s kamennými zídkami.

Pomník byl odhalen 6. července 1930. Postavu ve splývavém rouchu s otevřenou Biblí v levé ruce identifikuje nápis na soklu : ´Mistr Jan Hus´.