Socha Petra Chelčického Chelčice

Pomník Petra Chelčického, dílo akademického sochaře Jana Vítězslava Duška z roku 1946, stojí na návsi v Chelčicích. Socha vytesaná z pískovce, vysoká 230 cm, drží v levé ruce knihu. Nedaleko je u Památníku Petra Chelčického umístěn pomník nazvaný podle jeho stěžejního díla ´Sieť viery pravej´.

Petr Chelčický (cca 1379-cca 1460), významný představitel první, české, reformace, byl spisovatelem a náboženským i sociálním myslitelem. Historik František Michálek Bartoš jej ztotožňuje s Petrem Záhorkou z nedalekého Záhorčí, které je dnes součástí Chelčic.

V polemice mezi táborskou a pražskou částí husitské reformace ohledně Večeře Páně zastával Chelčický proti Mikuláši z Pelhřimova pozici Jakoubka ze Stříbra. Jinak stál blíže táborskému přístupu. Naproti tomu odvodil Chelčický intuitivně z evangelia jeho radikální náboj milosrdenství, zaměřený nejen teologicky, ale také sociálně. Stává se tak duchovním otcem utvářející se Jednoty bratrské, která přejala i jeho pacifismus, proti mocenskému přístupu utrakvismu.