Busta Karla st. z Žerotína Brno

Modernistická busta Karla st. z Žerotína (1564-1636) od sochaře Vincence Makovského vznikla ke 300. výročí jeho úmrtí. Slavnostně byla odhalena 18. října 1936 na nádvoří Nové radnice.

Karel st. z Žerotína byl stavovský politik, příslušník Jednoty bratrské, v letech 1608-1615 byl moravským zemským hejtmanem. Rodák z Brandýsa nad Orlicí začal studia na bratrské akademii v Ivančicích, kde byl jeho spolužákem pozdější konvertita ke katolicismu a pobělohorský český místodržitel Karel z Liechtensteina.

Studoval ve Strasburgu, Basileji, Ženevě a v Orleans. Na svých cestách získal evropský rozhled a získal četné přátele, se kterými udržoval čilou korespondenci. Vhled do politické situace mu nedovolil připojit se k českému stavovskému povstání, ani holdovat Fridrichu Falckému. Uchránil po Bílé hoře tiskárnu Jednoty bratrské v Kralicích, které zde zajistil bezpečný provoz od roku 1578 již jeho otec Jan st. z Žerotína (+ 1583), a zasloužil se o její přesunutí do Lešna.

Vycházel ze zásady neřešit otázky víry mocensky. Několik let žil v dobrovolném exilu ve Vratislavi. Zemřel v Přerově, pohřben byl v rodinné hrobce bratrského kostela v Brandýse nad Orlicí. V 19. století, roku 1842, byly ostatky přeneseny do Žerotínské krypty v Bludově u Šumperka..