Evangelický kostel Hodslavice

Po vyhlášení Tolerančního patentu se evangelíci přihlásili k augsburskému vyznání. Evangelický luterský (a.v.) sbor byl ustaven v roce 1782 a bohoslužby se nejprve konaly ve stodole. Malá dřevěná toleranční modlitebna byla postavena hned v roce 1783, za faráře (1782-1785) Jana Michalce. Chatrná stavba však dlouho nevydržela.

K výstavbě nové kamenné modlitebny bylo přistoupeno v roce 1813. Tehdy byl položen základní kámen kostela na mírném návrší nad vesnicí. Slavnostně posvěcena byla v roce 1819, za faráře (1794-1834) Jana Pilečky (1770-1834). Nad vstupními dveřmi byla v roce 1851 postavena čtyřboká věž s cibulovitou vížkou, v apsidě byla rozšířena okna. Kruchta nad vchodem pochází z 19. století.

V roce 2020 proběhla moderní rekonstrukce interiéru této stavby ze začátku 19. století. Za její provedení evangelický sbor následně získal Českou cenu za architekturu 2020.

Nedaleko bývalé modlitebny stojí stará evangelická škola. Vedl ji od roku 1786 nejprve ve vlastním domku Jiří Palacký, otec Františka Palackého, našeho slavného historika.