Evangelický kostel Růžová u Děčína

V Růžové (Rosendorf) vznikla kazatelská stanice evangelického luterského (a.v.) sboru v Habřině již někdy po roce 1840, třebaže se jednalo o misii Ochranovské Jednoty bratrské. Tato církev však v té době nebyla v Rakousku registrována. Ve filiální sbor se změnila k 6. březnu 1863, farní sbor v Růžové byl ustaven výnosem VCR ve Vídni k 6. červenci 1875.

Novorománská budova kostela a sborového domu byla postavena v roce 1864, slavnostní otevření se konalo 28. září, prvním farářem se stal Conrad August Beck z ochranovské Jednoty bratrské. V roce 1897 byla stavba rozšířena a byla zde umístěna konfesní škola.

V období tzv. německého přestupového hnutí vznikly z Růžové postupně kazatelské stanice v České Kamenici roku 1901, nato v roce 1904 v Benešově nad Ploučnicí a 1907 v Kamenickém Šenově. V letech 1919-1945 byl sbor součástí Německé evangelické církve (DEK). Po jejím zániku bylo v kostele cca v letech 1955-1970 umístěno kino. Od roku 1990 je budova prázdná a chátrá.

Po Protestantském patentu byl v roce 1862 nedaleko na Kovářově vrchu zřízen evangelický hřbitov, který patří sboru Českobratrské církve evangelické v Děčíně.