Pomník Jana Husa Louny

Dílo sochaře Josefa Kvasničky, žáka J. V. Myslbeka, z roku 1915, je výrazným prvkem lounského Mírového náměstí. Jan Hus je představen jako kazatel se vztyčenou pravou rukou, v levé s rozevřenou Biblí. Socha byla odhalena 18. října 1925. Je umístěna na robustním podstavci, na jehož střední části je deska s nápisem:

"Mistr Jan Hus Lounským R. 1410: Zapřísahám Vás nejdražší, stůjte v jednotě, milujte se vespolek a dbejte, aby nepovstávaly žádné rozkoly, zrady, nepřízně a hněvy."

Za okupace byl pomník odstraněn, znovu vztyčen byl 6. července 1947.