´Evangelický kostel´ Holčovice

Evangelický toleranční luterský (a.v.) sbor, jeden ze čtyř německy mluvících tolerančních sborů na Moravě (tři luterské a unionovaný v Brně), byl v Holčovicích ustaven roku 1782. Holčovice patřily od konce 16. století evangelickému luterskému rodu Skrbenských z Hříště (patřil jim i Fulnek, kde podporovali tamější sbor Jednoty bratrské a jejich podpora patřila i správci bratrského sboru /1618-1621/ Janu Amosu Komenskému).

V letech 1604-1605 dal Jaroslav Skrbenský v Holčovicích postavit dřevěný evangelický kostel, stál vedle hlavního vchodu na současný katolický hřbitov. Roku 1614 získali opavské knížectví Lichtenštejnové. Jejich tvrdý protireformační tlak uvolnila až Altranstädtská úmluva v roce 1707. Po slezských válkách (1740-1763) chodili tajní evangelíci do evangelických kostelů v nedalekém, teď už luterském, pruském Slezsku.

Dřevěný evangelický kostel byl zbourán v souvislosti se stavbou současného katolického kostela v roce 1770. Roku 1779 (sic!) podali evangelíci z osmi sousedních obcí včetně Holčovic žádost o povolení postavit evangelickou modlitebnu a získat i pastora. Uspěla ovšem až druhá žádost podaná již 27. listopadu 1781, bezprostředně po Tolerančním patentu z 13. října. 

Základní kámen tolerančního kostela byl pokládán 10. dubna 1782 a již 20. října byl kostel slavnostně otevřen pozdějším prvním moravskoslezským superintendentem (1784-1809) Traugottem Barthelmem z Těšína, který zároveň instaloval prvního tolerančního holčovického kazatele Ernsta Ludwiga Schuberta.

Evangelická škola byla otevřena 15. října 1784. V roce 1786 byla dostavěna budova fary. V souvislosti s uvolněním v roce 1848 byla v letech 1849-1851 přistavěna věž kostela. V červenci 1858 byl nad kostelem otevřen evangelický hřbitov, ze kterého je zachováno jen kamenné přístupové schodiště a několik náhrobků.

Zdejší evangelický sbor byl v letech 1919-1945 součástí Německé evangelické církve (DEK). Po nuceném odchodu německých obyvatel sbor zanikl, kostel chátral a byl roku 1974 zbořen. Dnes stojí na jeho místě budova mateřské školy.

Zajímavost

Po položení základního kamene tolerančního kostela byla 11. dubna 1782 vysluhována Večeře Páně (eucharistie) ´pod obojí způsobou´ více než 900 evangelíků.
V tolerančním kostele byla zpočátku užívána původní kazatelna z dřevěného kostela, po desetiletí ukrývaná. Později (1830) byla umístěna v nově postaveném kostele v nedalekém Vraclávku.
Z evangelického sboru a.v. v Holčovicích se postupně vydělily samostatné luterské (a.v.) sbory ve Vraclávku (1851?), Jeseníku (1883), Bruntále (1898) a Krnově (1909) a také jediný německojazyčný reformovaný (h.v.) sbor na severu Moravy ve Spáleném (1888).