´Evangelická škola´ Krakovany

Budova školy byla postavena v roce 1863, za faráře (1825-1866) Jana Košuta ml. (1802-1866). Od roku 1874 měla škola ´právo veřejnosti´; jako konfesijní skončila pravděpodobně už v roce 1904, nejdéle 1914.

Místnosti vlevo od vchodu používal sbor nadále pro sborová setkávání a jako bohoslužebný prostor pro nedělní shromáždění v zimním období (s výjimkou kratšího období v 50. letech 20. století, kdy zde byla umístěna policejní služebna). V roce 2000 evangelický sbor budovu prodal soukromníkovi.