Evangelický hřbitov Horní Čermná

Evangelický hřbitov vznikl v Čermné roku 1783, s prvním tolerančním kazatelem (1783-1788) Samuelem Szücsem, po předchozích událostech spojených s odporem katolíků pohřbívat evangelíky na společném místě.

Zajímavost

Samuel Szücs nastoupil, po své ordinaci v Šaryšském Potoku 20. listopadu 1783, na své první místo v Horní Čermné. Když byl roku 1788 zvolen 2. českým superintendentem h.v. (1788-1798), odešel na svá další kazatelská místa (Semtěš, Vysoká, Chleby).