Evangelická fara Znojmo

Ve Znojmě vznikla roku 1922 kazatelská stanice evangelického sboru v Miroslavi, za faráře (1905-1930) Josefa L. Hájka. V roce 1923 se bohoslužby začaly konat v kapli sv. Václava. Od roku 1935 ve Znojmě pracoval filiální sbor s vikářem Janem Zlatohlávkem, který zanikl po roce 1938.

Po roce 1945 vznikl samostatný farní sbor (1946), který převzal patrovou faru po zaniklé Německé evangelické církvi (DEK). Budovu fary postavil tehdejší evangelický luterský (a.v.) patrně ve stejné době jako nedaleký kostel kolem roku 1910. Ten propůjčovala ještě během 70. let evangelickému sboru Církev československá husitská. V přízemí fary byl vybudován sborový sál se zázemím a bohoslužby se přesunuly na faru.