Evangelický hřbitov Chvaletice

Evangelický hřbitov ve Chvaleticích se původně rozkládal kolem toleranční modlitebny z roku 1783. Vznikl patrně bezprostředně po jejím postavení, za faráře Joela Jessenia (1782-1785). Modlitebna zanikla po postavení evangelického kostela na vedlejším pozemku, který reformovaný (h.v.) sbor postavil v roce 1882, za faráře (1861-1904) Julia Fleischera. V minulém století byl hřbitov rozšířen o urnový háj.

Jsou zde ve společném hrobě pohřbeni tři reformovaní faráři. Chvaletický farář (1830-1861) Karel Fleischer (1801-1886), jeho syn a nástupce Julius Fleischer (1834-1904) a tchán Julia Fleischera Čeněk Juren (1804-1888).