Evangelická část hřbitova Pečky

Původní evangelický hřbitov byl v Pečkách, kazatelské stanici velimského reformovaného (h.v.) za faráře (1857-1910) Justa Emanuela Szalatnaye (1834-1910), slavnostně otevírán 8. prosince 1863 na pozemku, kde byl později, v letech 1914-1916 postaven evangelický kostel. 

V té době zároveň v Pečkách vznikal městský hřbitov (1913-1915) mimo městskou zástavbu. Na evangelickou část nového hřbitova byly tehdy přestěhovány hrobky z evangelického hřbitova, aby byl uvolněn prostor pro kubistickou stavbu kostela.

Jsou zde pochováni evangeličtí faráři: První farář (1919-1945) evangelického sboru v Pečkách Jan Vladimír Šebesta (1878-1962), pečecký rodák Josef Svoboda (1920-1967) a rodák z nedalekých Ratenic Josef Hlaváč (1917-1989).