Evangelický kostel Libiš

Evangelický kostel v Libiši je jedním z nejzachovalejších v původní toleranční dispozici interieru evangelických modliteben (kazatelna uprostřed delší stěny obklopená ze tří stran řadami lavic). Byl stavěn v letech 1789-1792, za faráře Jana Végha, a slavnostně otevírán 2. listopadu 1789. Jedinou inovací bylo v roce 1904, za faráře (1904-1924) Josefa Fleischera (1879-1926), vybavení kostela varhanami a kamny. Zároveň došlo tehdy k opravě budovy kostela, stejně jako v letech 1951 a 1993. V roce 1958 získal kostel nové varhany.

Toleranční evangelický reformovaný (h.v.) sbor vznikl v Libiši v roce 1783. Prvním farářem zde byl Jan (Jánoš) Végh (1755-1830), nejprve v letech 1783-1793 a po návratu z Lysé nad Labem opět 1796-1811. Jeho zásluhou je řezbářská výzdoba interieru. Kostel je obklopen hřbitovem, z roku cca 1785. Původní faru, postavenou v roce 1788, nahradila po sto letech v roce 1888 budova patrové fary v novorenesančním slohu.

Zajímavost

Členem libišského evangelického sboru byl Jan Palach, který se v předvečer svého činu ze 16.1.1968 účastnil v libišském kostele pohřbu svého strýce.
Pobožnost u hrobu Jana Palacha na Olšanských hřbitovech vykonal libišský evangelický farář (1966-1974) Jakub S. Trojan (1927).