Kostel sv. Ducha Slavonice

Kostel stojí na návrší severozápadně od středu Slavonic; z města k němu od 18. století směřuje zčásti zachovaná ´křížová cesta´. Původně gotická stavba je doložena k roku 1292 a zasvěcena, v té době dost unikátně, jako kostel Božího těla. V husitském období byl kostel pobořen, roku 1437 byl obnoven a koncem 15. století přestavěn, rozšířen a zaklenut síťovou klenbou.

Ve 2. polovině 16. století patřil, jako kostel sv. Ducha, slavonickým evangelíkům, kteří ovlivněni luterskou reformací tvořili v tehdy převážně německy mluvícím městě postupně většinu obyvatel. Po roce 1620 je kostel ovšem zase katolický, roku 1677 rozšířen na dvojlodní, v roce 1820 přistavěna na jižní straně loretánská kaple.

Zajímavost

Součástí opravy kostela ve 30. letech minulého století je mozaika sv. Kryštofa na jižní lodi z roku 1933.