Památník Matěje z Janova Janov u Mladé Vožice

Pamětní kámen Mistru pařížské Sorbonny byl v jeho rodné vsi Janově nedaleko Mladé Vožice umístěn patrně roku 1953, při 560. výročí úmrtí.

Matěj z Janova (kolem 1350-1393) je považován za předchůdce české reformace. Jeho životní dílo, ´Regulae veteris et novi testamenti´  (Pravidla Starého a Nového zákona), analyzuje zpronevěřilou církev a jako cestu ukazuje návrat k důrazům prvotní církve. Na zápasu Krista a Antikrista, podle Apokalypsy, promýšlel, kudy běží dělítko mezi pravým a falešným křesťanstvím. Doporučoval časté přijímání eucharistie, byť sub una, podjednou. Tím vším obhajoval a domýšlel odkaz Milíče z Kroměříže.

Je kvůli tomu postihován: V roce 1389 byl donucen k odvolání před kněžskou synodou; poté, co se toho roku stal Johánek z Pomuku generálním vikářem. Znovu byl konsistoří (Mikuláš Puchník, Johánek z Pomuku) žalován roku 1392, kdy se ho však zastal arcibiskup Jan z Jenštejna.