Evangelický kostel Oráčov

V Oráčově vznikla během tzv. německého přestupového hnutí v roce 1901 kazatelská stanice evangelického německého luterského (a.v.) sboru v Chomutově; roku 1908 byla přefařena do Hořoviček. Jednolodní kostel byl postaven hned v roce 1902. Kazatelská stanice zanikla po roce 1945 spolu s celou Německou evangelickou církví (DEK). Kostel připadl Českobratrské církvi evangelické. Kazatelská stanice patřila nejprve ke sboru ČCE v Kralovicích, v roce 1952 přešla k nově utvořenému sboru v Podbořanech.

Farář Jan Jelínek (1912-2009), rodák z českého exulantského sboru v polském Zelově, působil v letech 1937-1944 v evangelickém českém sboru v Kupičově na Volyni. Po demobilizaci ze ´Svobodovy´ armády se s manželkou usadili v Oráčově a působil jako kazatel především na území dnešního evangelického sboru Podbořany, a to nejen mezi reemigranty ze Zelova a z Volyně. Pracoval zde různým způsobem v padesátých letech (zatčen a vězněn 1958-1960), za normalizace, i opět už legálně po roce 1989. Manželé Jelínkovi jsou pohřbeni na hřbitově v Oráčově.

Zajímavost

Od května 2019 připomíná pamětní deska na kostele působení manželů Jelínkových jak zde, tak především za války na Volyni. Přídomek ´český Schindler´ doplňuje i strom s pamětní deskou Janu Jelínkovi vysazený v roce 2017 v ´Sadu spravedlivých´ ve Varšavě.
Janu Jelínkovi bylo 28. října 2019 uděleno státní vyznamenání, Řád T.G.Masaryka.
Polský prezident Andrzej Duda udělil 2. června 2021 evangelickému faráři Janu Jelínkovi a jeho manželce medaili ´Virtus et Fraternitas´.