Náhrobek Václava Havelky

Náhrobek Václava Havelky na evangelickém hřbitově v Drobovicích u Čáslavi. Václav Havelka byl dlouholetým kurátorem evangelického sboru v Čáslavi (1903-1931), v letech 1916-1922 (sic!) také seniorátním kurátorem Čáslavského seniorátu h.v.

Předsedal Generálnímu sněmu v Praze ve dnech 17.-18. prosince 1918, na kterém se ustavila nynější Českobratrská církev evangelická spojením česky mluvících sborů luterské (a.v.) a reformované (h.v.) církve.