Pamětní deska Sixta z Ottersdorfu Rakovník

Pamětní deska byla umístěna na budově radnice v roce 1896. Sixt z Ottersdorfu (cca 1500-1583), narozený v Rakovníku kolem roku 1500, byl humanistou, politikem i překladatelem. Od roku 1546 byl kancléřem Starého Města pražského, kde vlastnil dům v Celetné ulici.

Z pohledu ´odboje´ českých stavů a měst za Šmalkaldské války v Německu, tj. jako tehdejší samizdat, sepsal ´... historii oněch dvou nepokojných let v Čechách 1546 a 1547´. Připravil také revizi textu české Bible vydané nato Jiřím Melantrichem roku 1549 a v dalších šesti vydáních.

Jako zástupce měst působil v roce 1575 v komisi, která připravila text České konfese a o celém jednání komise opět sepsal pojednání pojmenované ´Diaria´.

Zajímavost

Sixt z Ottersdorfu je jedním ze 72 významných Čechů uvedených na budově Národního muzea v Praze.