Evangelický kostel Sázava

V Sázavě vznikl v roce 1784 evangelický reformovaný (h.v.) sbor; pro malý počet se zdejší evangelíci spojili s evangelíky v Horní Krupé. Tamější filiální sbor se osamostatnil až v roce 1867.

Kostel s půlkruhovou apsidou, pro toleranční modlitebny dost výjimečnou, byl postaven během druhého pololetí roku 1785. Slavnostně byl otevírán 20. listopadu 1785 prvním českým superintendentem h.v. (1785-1788) Františkem Kovácsem. Roku 1885, za faráře (1870-1899) Jana Mareše (1846-1899), byla přistavěna ve vstupu novorománská věž a již v roce 1877 byla zvětšena a zaklenuta okna.