´Bratrský kostel´ Jana Křtitele Lešno

Dnešní kostel sv. Jana Křtitele postavila v Lešně polsko-německo-česká komunita členů Jednoty bratrské v letech 1652 - 1654, když byl Jednotě odňat farní městský kostel sv. Mikuláše, který poskytla o století dříve, již roku 1555, tehdy německému bratrskému sboru (vytvořivšímu se z exulantů po tvrdém zásahu Ferdinanda I. v souvislosti s událostmi kolem Šmalkaldské války v roce 1547), lešenská vrchnost pánů Leszyńských. Od roku 1604 začaly v Lešně také polské bohoslužby. Po roce 1627, po vyhlášení Obnoveného zřízení zemského, vytvořili exulanti z Čech a Moravy i českou větev Jednoty v Lešně.

Při požáru města v roce 1656 byl kostel Jana Křtitele uchráněn a sloužil členům Jednoty bratrské i v dalších letech a staletích. Poslední české bohoslužby se konaly v roce 1700. Polsky mluvící bratrský sbor zanikl k roku 1863. Německý bratrský sbor, už od konce 17. století v rámci reformované církve, měl v roce 1908 ještě téměř 1500 členů; působil v Lešně až do 2. světové války, po ní už patrně nebyl obnoven. V současnosti slouží kostel katolické církvi, třebaže interiér prokazuje reformační minulost budovy.

Zajímavost

V Lešně pobýval v letech 1628 - 1656 Jan Amos Komenský a v bratrské tiskárně zde vyšla řada jeho spisů.