Evangelický kostel Jičín

Na jaře 1878 vznikla v Jičíně kazatelská stanice evangelického reformovaného (h.v.) sboru v Libštátě. V roce 1907 ustavená jičínská kazatelská stanice libštátského luterského (a.v.) sboru získala již roku 1908 vlastní modlitebnu, stavbu s malou trojbokou apsidou, kterou postavil na svůj náklad Bohuslav Mareček, syn trnáveckého faráře (1853-1853) Václava Marečka (1824-1901). Tato secesní budova navázala stavebně na sousední Marečkovu vilu. Slavnostní otevření bylo 28. září 1908, za libštátského faráře a.v. (1876-1927) Petra Marušiaka (1852-1929). Do spojení obou evangelických církví v roce 1918 se zde konaly i bohoslužby reformované kazatelské stanice.

Od roku 1928 byl Jičín filiálním sborem, který se osamostatnil v roce 1946. Zároveň byla Marečkova vila upravena na faru s bytem a sborovým zázemím.