Socha Jana Roháče z Dubé Praha Obora Hvězda

Socha významného husitského hejtmana Jana Roháče z Dubé od sochaře Aloise Sopra z let 1957-1960 stála původně na Staroměstském náměstí na místě popravy 27 představitelů českého stavovského odboje z 21. června 1621. V roce 1966 byla přemístěna sem do Obory Hvězda k hlavní cestě od Libocké ulice.

Jan Roháč z Dubé byl posledním husitským radikálem, který se po prohrané bitvě u Lipan (1434) opevnil na svém hradě Sion u Kutné Hory a odmítl uznat vládu krále a císaře Zikmunda Lucemburského. Po obléhání byl hrad v roce 1437 dobyt, Roháč i s hradní posádkou zatčen a odveden do Prahy. Byli vězněni na Staroměstské radnici, odkud 9. září 1437 vyšli na svou poslední cestu na popraviště v prostoru dnešního parku Parukářka na Žižkově. Roháč byl oběšen na tříposchoďové šibenici.

Zajímavost

původně stála na místě staroměstského popraviště z roku 1621