Husův kámen Český Brod

Autorem Husova památníku, nedaleko nyní evangelického kostela sv. Trojice, je Ladislav Šaloun. Památník byl odhalen teprve 6. července 1921, třebaže se o něm začalo uvažovat bezprostředně po odhalení místního pomníku Prokopa Holého v roce 1910.

Kámen z vrchu Klepec, vzdáleného 8 km od Českého Brodu, přivezený v říjnu 1919, byl v roce 2010 restaurován a bronzové části opakovaně lákající vandaly byly nahrazeny laminátovou kopií. Na vrcholu je umístěn 40 cm vysoký kalich. Na reliéfní desce s Husovým emblémem je nápis: ´M. Jon Huss 1921´. Kolem památníku je v kruhu rozmístěno sedm menších kamenů se jmény osobností české reformace: Chelčický - Štítný - Milíč - Jeroným - Roháč - Žižka - Prokop.