Evangelický areál Chrudim

Budova fary byla postavena současně s kostelem, se kterým je stavebně propojena, v roce 1890. Roku 1937, za faráře (1930-1942) Bohumila Smetánky (1902-1942), byl v přízemí zřízen prostorný sborový sál.

V roce 1960 byl získán ještě vedlejší dům, ve kterém bylo nakonec, s pomocí zahraničních sesterských církví, upraveno několik bytů původně pro evangelické faráře v důchodu, náhradou za zbořený Husův asyl v Čáslavi (1978). Slavnostní otevření se konalo 11. září 1989, za faráře (1973-1997) a seniora Jaroslava Gregora (1932-2014).