Sborový sál Herrnhut

Bratrský kostel s velkým sborovým sálem byl v hornolužickém Herrnhutu postaven v letech 1756-1757 v prostém a elegantním tzv. herrnhutském baroku, obdobně jako řada dalších zdejších bratrských staveb, z nichž některé jsou i starší.

V roce 1722 přijal hrabě Mikuláš Ludvík Zinzendorf (1700-1760) na své panství Berthelsdorf v Horní Lužici první skupinu exulantů z okolí Suchdola nad Odrou a Fulneka s tradicí Jednoty bratrské (v letech 1618-1621 byl ve Fulneku správcem bratrského sboru Jan Amos Komenský), vedenou tesařem Kristianem Davidem (1692-1751).  Exulanti založili novou osadu Herrnhut (s významem ´unter des Herrn Hut´, ´pod ochranou Páně´).

Během následujících let sem přicházeli z této severomoravské oblasti další skupiny exulantů. Roku 1727 byla přijata tzv. herrnhutská statuta. Na jejich základě se ustavila Obnovená Jednota bratrská, od počátku vyvíjející širokou misijní činnost. Dnes je to celosvětově rozšířená církev známá pod latinským názvem, který užívala i historická Jednota v 15.-17.století, Unitas fratrum.  V anglosaském světě působí jako Moravian Brethren, Moravští bratři.